Velkommen til

NyfaBooks

Foredrag om Sunde og relations-dygtige børn

Kurser  i børns/unges seksuelle og kønsmæssige udvikling

Frida Nøddebo Nyrup udtaler

Jeg håber, at bogen kan være med til, at vi fremover giver vores børn bedre betingelser for at vokse op under forhold, som tilgodeser deres naturlige behov for gradvist at udvikle deres seksualitet. Her taler jeg om at udvikle de fysiske og psykiske potentialer, så den enkelte får en fortrolighed med det at håndtere egen og andres seksualitet med en lydhør og respektfuld tilgang. Hvis vi som samfund lykkes med at skabe ændringer, tror jeg på:

  • At færre unge og voksne mennesker vil opleve frustrationer over en vanskelig seksualitet.
  • At flere børn, unge og voksne vil blive bedre til at sige fra overfor uønskede tilnærmelser.
  • At flere unge og voksne vil blive bedre til selv at sikre sig, at den de interagerer med, har det godt med interaktionen.
  • At færre børn, unge og voksne udvikler krænkende adfærd.

Men det er et meget tabubelagt emne og kun ved at stå sammen og turde åbne munden, får vi ændret på disse forhold! Derfor opfordres du til at dele oplysninger om denne hjemmeside på de sociale medier og tale med din nabo og de professionelle, der passer dit barn.

Elbas lille ABC om seksualitet

Elba lærer om tissemænd og tissekoner

Børnebogen: “Elbas lille ABC om seksualitet”

“Det er nemmere at skabe sunde og velfungerende børn, end at afhjælpe, når de bliver voksne.”

Forfatteren Frida Nøddebo Nyrup

Læs et uddrag fra bogen: