Pædofile på YouTube


Jeg vil gerne give en kommentar til den situation, der aktuelt gør sig gældende, hvor pædofile åbenbart bruger fx videoer af og med børn, der springer trampolin. Jeg savner andre synspunkter, end de jeg aktuelt møder i medierne. Der læges således op til, at vi skal lade være at lægge videoer op, som kan indeholde noget pædofile gerne vil se, og YouTube skal sikre, at de bliver bedre til at fange evt. misbrug, og gøre det sværere for fx pædofile at finde videoer, i samme kategori, som de lige har søgt.

Jeg er uddannet psykolog og med min viden om børns udvikling, synes jeg, at det er en ærgerlig udvikling, hvis vi skal til at lade vores adfærd styre af få syge menneskers pædofile tendenser. Skal vi som forældre sidde og granske vores børns videoer, inden de lægges op? Hvad er mon mest skadeligt for børns udvikling – at de kan mærke forældrenes utryghed i forhold til, om et par bukser er for stramme og en kjole flyver lidt for højt op – eller det at et voksent menneske med sygelige tilbøjeligheder har kommenteret en video på upassende vis?

At blive diskuteret i forhold til, om man ser rigtig eller forkert ud, kan være ødelæggende for børn. Især kan det være ødelæggende, hvis børnene ikke helt forstår, hvad det hele handler om, men blot får en diffus fornemmelse af, at det handler om, at man skal se ud på en bestemt måde, og at fx det at komme til at vise lidt af sit lår, kan være farligt.

At få sin video kommenteret på upassende vis, vil ikke være særlig behageligt, men måske kan det være en god anledning til at forberede børn på, hvad de kan risikere at møde i verden, og hvordan de kan håndtere det. Den snak er vi i forvejen ikke særlig gode til at tage med vores børn.

Samtidig skal vi være opmærksomme på, at den kultur vi aktuelt har, også påvirkes af, hvordan vi agerer i sådanne situationer. En kultur udvikler sig naturligt hele tiden gennem de debatter, vi har, og de strategier vi vælger, og som vi sammen gør til de gængse måder at agere på. En gang var det fx ok at ryge til møder og køre beruset i bil. Her har kulturen ændret sig i retning af, at de fleste af os kigger skævt og reagerer, hvis nogen ryger på de forkerte steder eller vil køre beruset i bil.

Mht den aktuelle debat, så risikerer vi at skabe en kultur, hvor vi skal passe mere og mere på, i forhold til hvordan vi viser vores kroppe. Er det den vej, vi ønsker at bevæge os?

Efter min mening er vi som samfund i forvejen gået alt for langt ad denne vej, hvor vi forsøger at skærme vores børn, for noget vi tror, kan være ødelæggende for dem. Det har gjort, at vi er blevet kropsforskrækkede i en grad, så det går ud over vores børn og unge menneskers trivsel. Mange unge mennesker har det svært med deres krop, hvilket vi ser ved et stort antal unge med spiseforstyrrelser, unge, der ikke ønsker at gå i bad efter sport, eller unge, der har det svært med deres seksualitet.

Jeg ser vores reaktioner i forhold til dette spørgsmål omkring YouTube og uskyldige videoer, som noget, der risikerer at give os endnu et nøk i en gal retning. Vi bliver nødt til at stopper op og tænker os grundigt om. Skal vi virkelig kræve handling af fx YouTube, og hvilke handlinger vil i så fald være fornuftige?

I alt fald kan YouTube ikke løse problemet med pædofile i vores samfund – her skal vi kigge i helt andre retninger – dels for at forebygge at unge mennesker udvikler en så skæv og handicappende seksualitet og dels for at hindre, at der sker overgreb på børn og unge mennesker.  Her hjælper det ikke at kræve at YouTube handler og lukker ned for diverse muligheder. De pædofile vil helt klart finde andre veje og måske endda blive endnu sværere at få øje på, og dermed mister vi måske muligheder for at retsforfølge og sætte i behandling.

I stedet må vi sætte vores lid til det, at vi har et restsamfund, og at politiet kan bruge små brikker til et større spil. Dertil, må vi sørge for at tale med vores børn om, hvad de kan risikere at møde i den virkelige verden, og hvordan de kan handle – og her tænker jeg også på det, at man over nettet kan risikere at udveksle med nogen, man egentlig troede var jævnaldrende.

Hvis det har interesse, har jeg lavet flg video på Youtube, hvor jeg uddyber mine synspunkter: https://youtu.be/iz24PcxOBoE