Tak til rigtig mange

Børnebogen ”Elba lærer om tissemænd og tissekoner” er blevet til i forlængelse af et arbejde med det nationalt obligatoriske modul: ”Køn, seksualitet og mangfoldighed” på pædagoguddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.
Her vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed for den opbakning og de muligheder jeg fra ledelsens side er blevet mødt med i forbindelse med tilblivelsen af denne børnebog og den forskningsbaserede og fagfælle-bedømte artikel, som danner det faglige grundlag for børnebogen.
Ud over en tak til ledelsen, skylder jeg også en stor tak til mine studerende, som har været med på idéen om at blive klogere på hele problematikken omkring børns seksuelle udvikling. De har således været ivrige i vores diskussioner og har velvilligt bidraget til dataindsamlinger. Her tænker jeg både på de, der kontaktede
institutioner, de der har svaret på et anonymt spørgeskema og ikke mindst de, der har sendt mig mails om – og evt har ladet sig interviewe om meget personlige problemer med deres seksualitet.

Dernæst en stor tak til en række kollegaer, som har hjulpet mig på vej i forhold til videnskabelig research, tilrettelæggelse af dataindsamling, opgørelse af data, juridisk bistand, sparring på den teoretiske del, og alle de andre små og store udfordringer, der opstod undervejs: Anne-Marie Fiala Carlsen, Camilla Kjeldgaard Andresen, Christina Haandbæk Schmidt, Ida Schwartz, Jan Apollo, Jesper Vedel Bertelsen, Lars Udengaard, Mathilde Ørts Ottosen, Mette Damgaard Jørgensen og Morten Rasmus Puck.

Også en stor tak til min kæreste Jens for tålmodig lytning og konstruktive forslag i udviklingen af børnebogsdelen, ligesom jeg skylder mange af mine venner en stor tak. De har hver især på deres måde bidraget med hints, korrekturlæsning osv, men har ikke mindst bidraget ved at bakke op om projektet.

Dertil en stor tak til Crystal Buchanan Falck for et herligt og berigende samarbejde omkring illustrationer, layoutdesign og hendes rolle som sætter, til Frederik Falck Hole for binde det hele sammen, moralsk opbakning, diskussion af indhold og didaktik, og til Carl Emil Bager for opsætning af hjemmeside og mange kloge vejledninger.

Endelig en særlig tak til min datter Amanda for tålmodig hjælp med videnskabelig research, skrivning, gentagne korrektioner i forhold til de anatomiske illustrationer, korrekturlæsning og ikke mindst moralsk opbakning samt modig og vedholdende kritik.