Om Forlaget NyfaBooks

Forlaget NyfaBooks er opstået, da vi gerne vil bidrage med faglig viden om sunde udviklinger for alle. I første omgang er det børns seksuelle og kønsmæssige udvikling, vi har taget fat i. Børns seksualitet var i en årrække temmelig tabubelagt og flere forlag var afstandtagende i forhold til emnet, ligesom opmærksomhed på den kønsmæssige udvikling har været fraværende. Her har NyfaBooks gjort det til sin mærkesag, at levere viden om børns seksuelle og kønsmæssige udvikling.

I nedenstående vil du finde en kort intro omkring børns seksuelle udvikling:
Aktuelt ser det ud til, at situationen er ved at ændre sig i retning af, at flere begynder at tage disse udviklinger alvorlige. Senest har sagerne fra hhv Borup i Køge Kommune og Agedrup i Odense Kommune fået skabt opmærksomhed på vigtigheden af, at vi forebygger, at lege børn imellem ender med traumatiserende oplevelser for både børn og voksne omkring dem.

Ved at turde tale med børn om deres oplevelser med krop og seksualitet og ved tydeligt at få fortalt børn, hvad de må og hvad de ikke må, forebygger vi ikke alene de nævnte situationer, hvor børn angiveligt over lang tid, har krænket andre børn.

Vi forebygger også, at børn bliver udsat for seksuelle overgreb fra unge og voksne i deres omgivelser. Det at børn dels bliver fortrolige i forhold til at tale med voksne om deres oplevelser af seksuel karakter og dels får at vide, at voksne og unge babysittere ikke skal lege “doktorlege” med børn, da det er lege, som kun hører til blandt jævnbyrdige børn, er forebyggende. Det gør, at børn i langt højere grad end aktuelt ved, at det vil være forkert, hvis voksne i deres omgivelser vil lege “doktorlege”. Samtidig giver det at være vant til, at voksne omsorgspersoner sagtens kan tale med børn om det, som børnene oplever af seksuel karakter, en lethed i at spørge ind til det man som barn kan være usikker på.

Dertil betyder det at tale med børn om deres oplevelser af seksuel karakter også, at vi kan støtte, guide og korrigere, hvis der er udviklinger, der er på afveje. Børn har den fysiske side af deres seksualitet med sig fra fødslen. Denne seksualitet skal i løbet af barndommen udvikles i form af, at der skal kobles følelsesmæssige elementer sammen med de allerede eksisterende fysiske elementer.

Fra spædbarnsalderen dannes et følelsesmæssigt forhold til krop og seksualitet, og risikoen er, at voksne allerede her får givet barn skyld og skamføleler med i forhold til kropslig nysgerrighed ved fx gentagne gange, at skynde sig at give en ble på, hvis barnet finder interesse i at røre ved egne kønsorganer. I den udstrækning disse følelser af skyld og skam stammer fra en før-sproglig periode i barnets liv, kan det være meget svært at slippe fri af disse følelser.

En anden vigtig udvikling er, at der fra 5-6 års alderen skal dannes seksuelle tændingsmønstre. Det er disse mønstre, der gør, at vi som voksne kan tænde seksuelt alene ved tankens kraft. Dannelsen bygger til dels på en medbragt biologi og til dels på børns oplevelser i en dagligdag med fx andre børn eller voksne, og vil efter al sandsynlighed styrkes og intensiveres i løbet af barndommen. I alt fald ved vi, at jo yngre en person er, jo nemmere er det at “skubbe til” allerede etablerede tændingsmønstre, mens det hos voksne ser ud til at være en umulig proces at “slukke for” på etablerede tændingsmønstre.

Da seksuelle tændingsmønstre kan være så specielle, at de kan være svære at leve med, er det vigtigt, at vi som voksne får talt med børn og får støttet dem i at forstå de oplevelser, de har.

Måske kan det virke skræmmende for en del voksne, at de skal til at tale med børn om børnenes oplevelser af seksuel karakter. Det er forståeligt, hvis voksne kan have det sådan, for vi har i mange år ikke været vant til at tale med børn om den slags. I stedet har vi tabubelagt børns seksuelle udvikling i så voldsom en grad, at mange slet ikke ved, hvad det er for en udvikling, der foregår og hvordan de bør støtte denne udvikling.

Siden omkring år 2000 har vi som voksne i stigende grad signaleret, at børns nysgerrighed på egen og andres kroppe er uønsket. Men børn ER nysgerrige på ALT – incl krop og seksualitet, og hvis vi som voksne hindrer børn i at udforske sig selv og hinanden, så er det, at grupper af børn finde steder i skjul for de voksne, hvor de kan udforske deres nysgerrighed. Det sker jævnligt i danske daginstitutioner, som ikke tillader fx “doktorlege”. Dermed får børn ingen retningslinjer, for hvad de må og ikke må, og de kommer helt klart til at overskride hinandens grænser og måske tvinge andre til noget, de ikke har lyst til at deltage i – sådan som det også er sket i de sager, der har været i medierne.

De børn, der måske til en start syntes, at det var sjovt og spændende at være med, men så pludselig står i en situation, hvor de føler sig tvunget, har psykisk set meget ringe mulighed for at hente hjælp fra ansvarlige voksne, hvis der på forhånd er sendt signaler fra de voksne om, at det med nysgerrighed på krop og seksualitet er uønsket.

Det betyder, at børnene selv forsøger at løse det, de står i, men de har ikke viden, overblik og forudsætninger for at opløse uoverensstemmelser i sådanne lege, der kan have udviklet sig ad afveje.

Frida Nøddebo Nyrup kan hyres til diverse oplæg og foredrag, hvor der netop sættes fokus på de dilemmaer, der skabes af forbud mod børns nysgerrighed. Fx kan overgreb børn imellem udvikle sig og fortsætte i lange tider med stor traumatisering af både ofre og krænkere, ligesom hele samfund omkring en institution, hvor der har været krænkelser, kan blive traumatiserede, idet de voksne agerer uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden og i forhold til de involverede børn.

Børnebogen ”Elbas lille ABC om seksualitet” med undertitlen: “Et bidrag til udviklingen af en sund og respektfuld seksualitet”, bidrager med fagligt funderede forståelser af børns seksuelle udvikling, som netop kan være en håndsrækning i samtalen med børn om, hvad man må og ikke må. Bogen giver børn tilladelse til den nysgerrighed omkring krop og seksualitet, som er en nødvendighed, hvis vi vil udvikle sunde børn og unge. Bogen er udgivet på både dansk, engelsk og tysk, og kan købes her på hjemmesiden med 25% rabat ved brug af koden: HJS25.

Desuden bidrager fagbogsserien: “Den seksuelle og kønsmæssige udvikling” med meget grundige gennemgange af hhv. den seksuelle og den kønsmæssige udvikling, samt bud på hvordan vi som voksne og som samfund bedst muligt støtter sunde udviklinger på de nævnte områder.

Serien “Den seksuelle og kønsmæssige udvikling” er under udarbejdelse og har følgende arbejdstitler:

Bøgerne er planlagt til at udkomme i 2025 og kan forudbestilles med 30% rabat ved at sende en mail her fra hjemmesiden eller til NyfaBooks: kontakt@nyfabooks.dk.

 

Forfatter, Frida Nøddebo Nyrup har skrevet flere artikler, oplæg, interviews osv omkring emnet, hvoraf vi vil fremhæve et par stykker:

 


Folkeskolen.dk

Fagblad for undervisere

  1. marts 2020

https://www.folkeskolen.dk/1718065/det-kan-vaere-svaert-at-tale-om-seksualitet-men-vi-er-noedt-til-at-proeve


BUPL – Børn&Unge nr. 04/2020 Side 28-31

Titel: Mørklæg ikke børnenes seksualitet.

https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2020/042020/


Information – kronik

Nyrup, F. N. (2021, august 11). Vi må bryde tabuet om børns seksualitet for at forebygge fremtidige overgreb og krænkelser. Information. https://www.information.dk/debat/2021/08/maa-bryde-tabuet-boerns-seksualitet-forebygge-fremtidige-overgreb-kraenkelser


Go’Morgen Danmark, fredag d. 13/8 2021, kl. 07.10

Indslag, som kan ses på TV2 Play.


Deltagelse i Radio 4 Radio4

16/8 2021:

https://www.radio4.dk/program/4-toget/?id=joy-mogensen-vold-i-omsorgsfag-brns-seksualitet_ep_16_08_21


Oplæg på konference: 3rd Virtual Conference on Nursing Education and Health Care

 September 24-25, 2021       3:30 – 16:00 EDT

Youtube:  _Recorded Meeting Day 2 September 25, 2021: https://www.youtube.com/watch?v=leKaZ5iEhGc

fra minuttal: 4:28:40

_______________________________________________________________________