Mission, vision og værdier 2019-04-21T13:02:36+00:00

Mission:
NyfaBooks bidrager til at skabe sunde og velfungerende mennesker, som kender sig selv og evner at udvise
respekt for andre. Det gør vi ved at skrive, tegne og fortælle om menneskers liv og udvikling.

Vision:
Vi vil være kendte for at levere værdifulde materialer til støtte for børns, unges og voksnes udvikling.

Værdier:
Alt hvad NyfaBooks laver af udgivelser, foredrag osv er fagligt funderet og bidrager til sunde udviklinger på
det fysiske, psykiske og sociale område.
NyfaBooks går ikke af vejen for at tage fat i tabubelagte områder, som kan være af betydning for
menneskers sunde udvikling. Vi står på tæer – men ikke på andres – og bidrager til en bedre verden.