Et spændende, overraskende og lærerigt foredrag med Cand.psych Frida Nøddebo Nyrup

 

Billetsalg.dk

OM FOREDRAGET

Foredraget leverer fx viden om, hvorledes børn fra en tidlig alder danner seksuelle tændingsmønstre, som er påvirkelige af det enkelte barns oplevelser. Som samfund har vi ikke tradition for at støtte børn i disse udviklinger, og især piger er ramte af de voksnes manglende viden og forståelse. For at undgå uheldige udviklinger, er det vigtigt, at voksne har viden, så de kan forstå og understøtte sunde udviklinger.

Børn er først ved at lære sig selv at kende. For den voksne er det derfor vigtigt, at være bevidst om, at når et barn fx smider sig skrigende på gulvet, for at få sin vilje, så er den voksnes ageren af afgørende betydning for, hvilken læring barnet får med sig. Med andre ord handler det om opgave, som er større og vigtigere end den konkrete situation: nemlig at give barnet mulighed for at udvikle kontrol over eget følelsesliv.

Dertil er børn også først ved at lære de sociale normer og regler at kende, og kommer fra tid til anden til at overskride hinandens grænser. Uanset om det gælder sandkassens skovl-stridigheder eller uoverensstemmelser i en doktorleg, så er det den voksnes opgave at skabe et miljø, hvor nysgerrighed og fejltagelser omsættes til empati og læring med følgende fokus:

Frida præsenterer sin unikke og for mange overraskende viden illustreret med konkrete hverdagseksempler, som vil ruste os alle til bedre at kunne håndtere de situationer, der opstår omkring børn.

Arrangementet er et must for enhver voksen, der ønsker at blive bedre til at støtte børn gennem deres udvikling!

DET ER NEMMERE AT SKABE SUNDE OG VELFUNGERENDE BØRN END AT AFHJÆLPE, NÅR DE BLIVER VOKSNE!

KORT OM FRIDA NØDDEBO NYRUP
Frida er uddannet cand.psych og familieterapeut. Hun er tidligere lektor ved University College og medudvikler af det nationalt obligatoriske modul: “Køn, Seksualitet og Mangfoldighed” på pædagoguddannelserne i Danmark. Dertil har hun i mere end 30 år arbejdet intenst med den følelsesmæssige og den seksuelle udvikling.

EVALUERINGER
Frida har i efteråret 2023 afholdt kursus i Odense rettet mod fagpersoner, der arbejder med unge og som fx skal undervise i seksualitet.

Her fik hun udelukkende rigtig gode tilbagemeldinger, som fx:

Signe Irminger, Nyborg Gymnasium:
HVAD TOG DU MED DIG? “Virkelig gode og relevante oplæg, spændende diskussioner, super kursus”

YDERLIGE KOMMENTARER: “Frida har enorm stor viden på området og er en dygtig formidler. Jeg er blevet meget klogere på unges seksuelle og kønsmæssige udvikling og meget mere bevidst om min egen praksis som underviser og tilrettelægger af seksualundervisning – jeg anbefaler på det varmeste Fridas Kurser”

Anne Lund, Marielundskolen, Kolding
HVAD TOG DU MED DIG? “En grundlæggende viden om børn og unges seksuelle udvikling set ud fra helhedsperspektiv. Ny viden om kønsidentitet.”

YDERLIGE KOMMENTARER: “Kurset giver en dækkende introduktion til børn og unges seksuelle udvikling – evidensbaseret med et omfattende kildemateriale. Desuden gives der mulighed for at tage praksiseksempler op undervejs.”

Mette Gravesen, Marielundskolen, Kolding
HVAD TOG DU MED DIG? “At børn og unge også udvikler sig gennem grænseoverskridende adfærd, og at det er i disse situationer, man kan vejlede og potentielt ændre adfærd.”

YDERLIGE KOMMENTARER: “Som seksualvejleder ville det være rart, hvis alle personaler på skolen blev grunduddannet i at kunne samtale med eleverne, om emner, der relaterer sig til seksualundervisning. Tænk hvis vi kunne mindske skam og tabu for vores unge mennesker.”

Tilmelding her via Billetsalg.dk